Как да поддържаме водата в басейна?

Поддръжката на водата в басейна е изключително важна, защото от нея зависи здравето на хората, които се къпят в него.

Водата в басейна се намира в затворен кръговрат и допълването на прясна вода става само след промивка на пясъчния филтър или вследствие на изпаренията. Повечето вода в басейна не се подменя месеци наред, затова трябва да обърнем сериозно внимание на правилната поддръжка.

Поддръжката на водата в басейна се разделя на три части:

1. Механична поддръжка ( филтрация, циркулация)
2. Поддръжка с препарати ( дезинфекция, корекция стойностите на PH)
3. Допълнителни процедури ( използване на коагуланти ( флокуланти), предотвратяване образуването на водорасли)


Предпоставка за безупречна поддръжка на водата в басейна е добрата филтрация и циркулация, защото без тях поддръжката с препарати е безсмислена.

Също така трябва да знаете, че дори и да изглежда бистра водата, тя не е биологично чиста и трябва да се третира с препарати за дезинфекция. Чрез поддръжката с химикали ние създаваме предпоставка за „здрава“ вода.

От правилната стойност на PH (киселинността) зависи химичната поддръжка на водата в басейна. PH създава предпоставка за безпогрешното действие на използваните препарати и съответно ако киселинността ( pH) не е в допустимите норми, останалите препарати престават да действат.

Ето един пример с използването на хлор, който е един от най – разпространените дезинфектанти: Ако стойността на pH е 6, ефективността на хлорните препарати е максимум 92%. Ако стойността на pH е 8, ефективността на хлорните препарати намалява на 25%.

Киселинността трябва постоянно да се контролира, защото тя може да се промени много бързо, например след дъжд или вследствие на продължителни горещини.

Оптималните стойности на pH трябва да са между 7.0 и 7.4.

След като сме се уверили, че стойността на pH e в допустимите граници, можем да третираме водата в басейна с дезинфектанти.

Най – разпространените дезинфициращи препарати са хлор, бром, активен кислород.

Хлорът е универсален и изпитан дезинфектант, който се среща във формата на таблети, гранули или в течно състояние. Течният хлор се използва при автоматизираните дозиращи системи. Също така хлорът може да бъде „бързоразтворим“, който се използва за шокиращо третиране на водата в басейна вследствие на помътняване или на зеленясване или „бавноразтворим“, когато се използва с поддържащо действие.

Имайте предвид, че хлорът има свойството да се свързва с отпадни продукти като урина, вследствие на което се образуват хлорамини. Те са причината за неприятния мирис на хлор около басейна. В този случай трябва да се добави известно количество прясна вода и да се направи шоково хлориране на водата.

Бромът се използва за дезинфекция на джакузита и на басейни, където се поддържа постоянно висока температура на водата. Причината за това е, че вследствие на високата температура се повишава и стойността на pH (киселинността), а бромът не губи ефективността си при високи стойности на киселинността както се наблюдава при хлорните препарати.

Дезинфекцията чрез активен кислород е също толкова популярна колкото и тази с хлор. Разликата е, че активният кислород щади човешката кожа и няма мирис. Недостатък на дезинфекцията с активен кислород е, че не се образува остатъчно количество във водата, което да действа дезинфициращо по – дълго време, а за кратко време се изпарява във въздуха.

Затова басейн, който се поддържа с активен кислород, изисква повече внимание.

Забележка: Преминаването от дезинфекция с активен кислород на дезинфекция с хлор и обратно е напълно безпроблемно. Такава смяна от активен кислород към хлор е възможна когато ще отсъствате по – дълго време. Тогава може да третирате водата в басейна с бавноразтворим продукт на хлорна основа и след като се върнете да преминете отново на активен кислород.

За бистрата вода в басейна се грижат флокулантите ( коагулантите). Те уедряват по – малките частици във водата за да може пясъчният филтър да ги поеме и филтрира.

Като обобщение може да се каже, че поддръжката на водата в басейна е комплексен процес, на който трябва да се обърне внимание още при проектирането на басейна.

Ето някои точки, които трябва да се вземат под внимание:

- Вида на дезинфекция – с хлор или без хлор
- С каква вода ще се пълни басейна – съветваме ви да не използвате вода от кладенец, защото в нея се съдържат метали, които ще оцветят водата в басейна в черен или кафяв цвят. Също така водата от кладенец е варовита, което може да доведе до наслагване на варовик по тръбната и филтърна системи, а също и по облицовката на басейна. Отстраняването му е доста трудоемко.
- Предвиждане на достатъчно пространство в техническото помещение.

Калкулатор за сглобяеми басейни
Доставка и монтаж на басейни