Кой сезон е най-подходящ за изграждането на басейн?

Преди да пристъпите към изграждането на басейн е добре да помислите кое време на годината ще е най – подходящо за извършване на строителните работи.

По–долу ще разберете кои са предимствата и недостатъците на всеки сезон, през който се започне с изграждането на басейна.

Предимствата на изграждането през есента са следните:

По–голяма гъвкавост на фирмите, които изграждат басейни – през пролетта и лятото повечето фирми, които се занимават със строителство на басейни, са доста заети, защото всеки бърза басейнът да стане готов и да може да се ползва. В допълнение към това се добавят и поетите ангажименти за пролетно почистване на басейни и сервизни работи по техническото оборудване, които също изискват своето време. Есента е по – спокоен период за строителите на басейни и съответно те могат да ви обърнат повече внимание.
Ниска цена – Повечето фирми за изграждане на басейни са готови да направят добри отстъпки, ако поръчате басейн през есенния период. Това е така, защото след есента идва зимата, когато работата намалява драстично, а разходите остават същите.
Строителните работи – месеците септември, октомври и дори ноември са подходящи за работа по изграждането на открити басейни. Също така теренът около басейна изисква своето технологично време, като например слягането на пръстта. Докато напролет не остава много време за тези допълнителни работи, и в бързината басейнът да стане готов за първите хубави дни, се допускат грешки точно в подготовката на терена около басейна.
Избягва се поскъпването на стоките – в началото на всяка календарна година много производители и доставчици увеличават цените на своите продукти. Ако поръчате басейна преди края на годината, ще спестите известна сума.

Предимства на изграждането през пролетта:

Понякога изгодни цени – въпреки че няма да получите такива отстъпки както през есента/зимата, все пак можете да договорите някои изгодни цени, ако поръчате през февруари или март.
Строителните работи траят по – кратко време – предимството на изграждането на басейна през пролетта е, че като се започне със строежа, се работи докато се завърши. В този случай няма да се остави басейна на някакъв етап и да се завърши по – късно, както се прави ако се започне през есента/зимата. Макар че в последните години точно пролетните месеци април, май и юни са доста дъждовни, което удължава изграждането на басейна.

Калкулатор за сглобяеми басейни
Доставка и монтаж на басейни